Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

RP 210/2020 rd

Senast publicerat 18-02-2021 12:25
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 210/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av konkurrenslagen

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Utfrågning av sakkunniga

Relevanta dokument

Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av konkurrenslagen
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum05.11.2020UndertecknarearbetsministerTuula HaatainenUndertecknareArbets- och näringsministerietFöredraganderegeringsrådVirve HaapajärviStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

06.11.2020
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

10.11.2020
Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet, som grundlagsutskottetska lämna utlåtande till.

Utskottsbehandling

Överlämnat11.11.2020

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Hänvisning till EU-dokument

Sökord

konkurrensEU-länderbegäran om informationkonkurrensbegränsningargranskningpåföljderavgiftervitesamarbetedelgivandeverkställighetEU-direktivbefogenheterdomstolarändringssökandemarknadsrättEuropeiska unionenKonkurrens- och konsumentverket