Senast publicerat 07-02-2022 14:57
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 210/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 44 § i inkomstskattelagen

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av 44 § i inkomstskattelagen
Stadfäst
03.12.2021
Författningssamlingen
1058/2021
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum04.11.2021UndertecknarefinansministerAnnika SaarikkoUndertecknareFinansministerietFöredraganderegeringsrådJari SalokoskiStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

09.11.2021
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

16.11.2021
Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet.

Bordläggning av betänkandet

19.11.2021
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 23.11.2021.

Första behandlingen

23.11.2021
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 210/2021 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

Andra behandlingen

26.11.2021
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 210/2021 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

30.11.2021
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

01.12.2021
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat19.11.2021
Behandlingen avslutad19.11.2021

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

inkomstskattrenskötsel (ekonomi)avkastningförordningargrundlagsenlighet