Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

RP 211/2020 rd

Senast publicerat 27-11-2020 14:22
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 211/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om Geologiska forskningscentralen

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Utfrågning av sakkunniga
Moment eller budgetlag
Förslag till budgetlag

Relevanta dokument

Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av lagen om Geologiska forskningscentralen
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum05.11.2020UndertecknarenäringsministerMika LintiläUndertecknareArbets- och näringsministerietFöredraganderegeringsrådTuula  ManeliusStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

06.11.2020
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

11.11.2020
Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet.

Utskottsbehandling

Överlämnat12.11.2020

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

experttjänsteraktiebolagstatsbolagforskningsinstitutforskningsprojektexportinternationell verksamhetGeologiska forskningscentralenArbets- och näringsministeriet