Senast publicerat 25-04-2022 16:48
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 211/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 18 a och 18 b § i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar
Moment eller budgetlag
Förslag till budgetlag

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av 18 a och 18 b § i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet
Stadfäst
22.12.2021
Författningssamlingen
1251/2021
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum04.11.2021UndertecknarefinansministerAnnika SaarikkoUndertecknareFinansministerietFöredragandelagstiftningsrådTarja JärvinenStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

09.11.2021
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

16.11.2021
Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet.

Bordläggning av betänkandet

03.12.2021
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 7.12.2021.

Första behandlingen

07.12.2021
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 211/2021 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

Andra behandlingen

10.12.2021
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 211/2021 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

13.12.2021
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

14.12.2021
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat19.11.2021
Behandlingen avslutad03.12.2021

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

näringsbeskattningaffärsverksamhetbeskattningskatteavdragskulderräntakoncerneroffentligrättsliga samfundinfrastruktur