RP 212/2018 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av strafflagen och till vissa lagar som har samband med den

SAMMANFATTNING

Ärendets statusGodkänts med ändringar
BehandlingskedeLeverans av riksdagens svar eller skrivelse
Leverans av riksdagens svar
Relevanta dokument
Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar
Initialdokument
Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslutv
Rubrik1 Lag om ändring av strafflagen
Stadfäst19.04.2019
Författningssamlingen486/2019
BeslutGodkänts med ändringar
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik2 Lag om ändring av 4 kap. 19 § och 9 kap. 4 § i förundersökningslagen
Stadfäst12.04.2019
Författningssamlingen487/2019
BeslutGodkänts
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik3 Lag om ändring av 10 kap. 3 och 17 § i tvångsmedelslagen
Stadfäst12.04.2019
Författningssamlingen488/2019
BeslutGodkänts med ändringar
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik4 Lag om ändring av 17 kap. 24 § i rättegångsbalken
Stadfäst12.04.2019
Författningssamlingen489/2019
BeslutGodkänts
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik5 Lag om ändring av 16 kap. 2 § i lagen om behandlingen av personer i förvar hos polisen
Stadfäst12.04.2019
Författningssamlingen490/2019
BeslutGodkänts
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
+ Visa alla titlar 3
Överlämnats
Datum25.10.2018
Undertecknarejustitieminister
Antti  Häkkänen
UndertecknareJustitieministeriet
Föredragandelagstiftningsråd
Ville  Hinkkanen
Statsrådet överlämnade propositionen.
Meddelat i plenum
Datum26.10.2018
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum08.11.2018
Riksdagen remitterade ärendet till lagutskottet.
 
Behandling
Plenum
Datum08.11.2018
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Bordläggning av betänkandet
Plenum
Datum07.03.2019
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 8.3.2019.
 
Behandling
Plenum
Datum07.03.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Första behandlingen
Plenum
Datum08.03.2019
Riksdagen godkände innehållet i lagförslag 1-8 i proposition RP 212/2018 rd enligt betänkandet. Riksdagen instämde i utskottets förslag att medborgarinitiativ MI 3/2015 rd förkastas och att lagförslagen i lagmotionerna LM 14, 21, 45/2015 rd, 19, 96/2017 rd, 10, 18/2018 rd förkastas. Första behandlingen av lagförslagen avslutades.
 
Behandling
Plenum
Datum08.03.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Andra behandlingen
Plenum
Datum12.03.2019
Riksdagen godkände lagförslag 1-8 i proposition RP 212/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Riksdagen vidhöll sitt beslut från första behandlingen att medborgarinitiativ MI 3/2015 rd förkastas och att lagförslagen i lagmotionerna LM 14, 21, 45/2015 rd, 19, 96/2017 rd, 10, 18/2018 rd förkastas. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalanden. Ärendet slutbehandlat
.
 
Behandling
Plenum
Datum12.03.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Riksdagens svar
Datum04.04.2019
Dokument
Riksdagens svar.
 
Leverans av riksdagens svar
Datum08.04.2019
Leverans av riksdagens svar
 
Utskottsbehandling
Överlämnat09.11.2018
Behandlingen avslutad07.03.2019
+ Lagutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökordsexualbrott  sexuellt utnyttjande  barn (åldersgrupper)  våldtäkt  straff  fångenskap   
Senast publicerat 31.1.2020 08:40