Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

RP 212/2020 rd

Senast publicerat 11-12-2020 11:10
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 212/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om elektronisk behandling av kunduppgifter inom social- och hälsovården och till vissa lagar som har samband med den

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Utfrågning av sakkunniga
Moment eller budgetlag
Förslag till budgetlag

Relevanta dokument

Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om elektronisk behandling av kunduppgifter inom social- och hälsovården
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
2 Lag om ändring av lagen om klienthandlingar inom socialvården
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
3 Lag om ändring av lagen om elektroniska recept
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
4 Lag om ändring av 9 § i hälso- och sjukvårdslagen
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
5 Lag om ändring av 25 b § i barnskyddslagen
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum05.11.2020Undertecknarefamilje- och omsorgsministerKrista KiuruUndertecknareSocial- och hälsovårdsministerietFöredraganderegeringsrådJoni  KomulainenStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

06.11.2020
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

10.11.2020
Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet, som grundlagsutskottetska lämna utlåtande till.

Utskottsbehandling

Överlämnat11.11.2020

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

socialvårdhälso- och sjukvårdkunduppgifterpersonuppgifterarkivförbudutlämnande av uppgiftervälfärdsteknologipatientdokumentelektroniska tjänsterinformationshanteringinformationssysteme-receptdatasekretessEuropeiska unionenInstitutet för hälsa och välfärd