Senast publicerat 06-09-2021 12:12
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 212/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om elektronisk behandling av kunduppgifter inom social- och hälsovården och till vissa lagar som har samband med den

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts med ändringar
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar
Moment eller budgetlag
Förslag till budgetlag

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om elektronisk behandling av kunduppgifter inom social- och hälsovården
Stadfäst
27.08.2021
Författningssamlingen
784/2021
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
2 Lag om ändring av lagen om klienthandlingar inom socialvården
Stadfäst
27.08.2021
Författningssamlingen
785/2021
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
3 Lag om ändring av lagen om elektroniska recept
Stadfäst
27.08.2021
Författningssamlingen
786/2021
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
4 Lag om ändring av 9 § i hälso- och sjukvårdslagen
Stadfäst
27.08.2021
Författningssamlingen
787/2021
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
5 Lag om ändring av 25 b § i barnskyddslagen
Stadfäst
27.08.2021
Författningssamlingen
788/2021
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum05.11.2020Undertecknarefamilje- och omsorgsministerKrista KiuruUndertecknareSocial- och hälsovårdsministerietFöredraganderegeringsrådJoni  KomulainenStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

06.11.2020
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

10.11.2020
Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet, som grundlagsutskottetska lämna utlåtande till.

Bordläggning av betänkandet

21.05.2021
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 25.5.2021.

Första behandlingen

25.05.2021
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-8. i proposition RP 212/2020 rd enligt betänkandet.
Riksdagen godkände innehållet i det nya lagförslaget 9. i betänkandet enligt utskottets förslag.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

28.05.2021
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-8. i proposition RP 212/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Riksdagen godkände det nya 9. lagförslaget i betänkandet.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalande.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

01.07.2021
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

02.07.2021
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat11.11.2020
Behandlingen avslutad12.05.2021

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

socialvårdhälso- och sjukvårdkunduppgifterpersonuppgifterelektroniska tjänsterinformationshanteringinformationssysteme-receptdatasekretessarkivförbudutlämnande av uppgiftervälfärdsteknologipatientdokumentEuropeiska unionenInstitutet för hälsa och välfärd