Senast publicerat 16-10-2017 11:10
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 213/2016 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av hälso- och sjukvårdslagen

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts
Behandlingsskede
Utfrågning av sakkunniga
Moment eller budgetlag
Förslag till budgetlag

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av hälso- och sjukvårdslagen
Stadfäst
21.12.2016
Författningssamlingen
1341/2016
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum20.10.2016UndertecknareSocial- och hälsovårdsministerietUndertecknaresocial- och hälsovårdsministerPirkko MattilaStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

21.10.2016
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

25.10.2016
Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet.

Bordläggning av betänkandet

30.11.2016
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 1.12.2016.

Första behandlingen

01.12.2016
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 213/2016 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

Andra behandlingen

07.12.2016
Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet.

Andra behandlingen

09.12.2016
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 213/2016 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

14.12.2016
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

14.12.2016
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat26.10.2016
Behandlingen avslutad25.11.2016

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

ersättningarspecialläkarespecialtandläkareutbildninguniversitetspecialiseringsstudierSocial- och hälsovårdsministeriet