RP 213/2018 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lotterilagen och 1 kap. 3 § i lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism

SAMMANFATTNING

Ärendets statusGodkänts
BehandlingskedeLeverans av riksdagens svar eller skrivelse
Leverans av riksdagens svar
Relevanta dokument
Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar
Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslutv
Rubrik1 Lag om ändring av lotterilagen
Stadfäst17.05.2019
Författningssamlingen677/2019
BeslutGodkänts
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik2 Lag om ändring av 1 kap. 3 § i lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism
Stadfäst17.05.2019
Författningssamlingen678/2019
BeslutGodkänts
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Överlämnats
Datum25.10.2018
Undertecknareinrikesminister
Kai  Mykkänen
UndertecknareInrikesministeriet
Föredragandekonsultativ tjänsteman
Jukka  Tukia
Statsrådet överlämnade propositionen.
Meddelat i plenum
Datum26.10.2018
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum07.11.2018
Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet.
 
Behandling
Plenum
Datum07.11.2018
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Bordläggning av betänkandet
Plenum
Datum12.02.2019
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 13.2.2019.
 
Behandling
Plenum
Datum12.02.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Första behandlingen
Plenum
Datum13.02.2019
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-2. i proposition RP 213/2018 rd enligt betänkandet.
Riksdagen instämde i utskottets förslag att lagförslaget i lagmotion LM 106/2016 rd förkastas.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.
 
Behandling
Plenum
Datum13.02.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Andra behandlingen
Plenum
Datum19.02.2019
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-2. i proposition RP 213/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Riksdagen vidhöll sitt beslut från första behandlingen att lagförslaget i lagmotion LM 106/2016 rd förkastas.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Ärendet slutbehandlat.
 
Behandling
Plenum
Datum19.02.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Riksdagens svar
Datum22.03.2019
Dokument
Riksdagens svar.
 
Leverans av riksdagens svar
Datum25.03.2019
Leverans av riksdagens svar
 
Utskottsbehandling
Överlämnat08.11.2018
Behandlingen avslutad08.02.2019
+ Förvaltningsutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökordlotterier  penningtvätt  penningspel  igenkännande  spelautomater  tillstånd (lov)  bingo  problemspelande  samhällspolitik   
Senast publicerat 22.5.2019 12:37