Senast publicerat 30-01-2020 10:55
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 213/2018 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lotterilagen och 1 kap. 3 § i lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar
Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av lotterilagen
Stadfäst
17.05.2019
Författningssamlingen
677/2019
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
2 Lag om ändring av 1 kap. 3 § i lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism
Stadfäst
17.05.2019
Författningssamlingen
678/2019
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum25.10.2018UndertecknareinrikesministerKai MykkänenUndertecknareInrikesministerietFöredragandekonsultativ tjänstemanJukka TukiaStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

26.10.2018
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

07.11.2018
Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet.

Bordläggning av betänkandet

12.02.2019
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 13.2.2019.

Första behandlingen

13.02.2019
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-2. i proposition RP 213/2018 rd enligt betänkandet.
Riksdagen instämde i utskottets förslag att lagförslaget i lagmotion LM 106/2016 rd förkastas.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

19.02.2019
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-2. i proposition RP 213/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Riksdagen vidhöll sitt beslut från första behandlingen att lagförslaget i lagmotion LM 106/2016 rd förkastas.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

22.03.2019
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

25.03.2019
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat08.11.2018
Behandlingen avslutad08.02.2019

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

lotterierpenningtvättpenningspeligenkännandespelautomatertillstånd (lov)bingoproblemspelandesamhällspolitik