Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

RP 213/2020 rd

Senast publicerat 17-12-2020 10:31
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 213/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar, vissa arbetspensionslagar och lagen om Folkpensionanstalten

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Detaljerad behandling

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av 121 § i lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
2 Lag om ändring av 40 § i lagen om pension för arbetstagare
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
3 Lag om ändring av 37 § i lagen om pension för företagare
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
4 Lag om ändring av 40 § i lagen om sjömanspensioner
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
5 Lag om ändring av 109 § i pensionslagen för den offentliga sektorn
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum05.11.2020Undertecknaresocial- och hälsovårdsministerAino-Kaisa PekonenUndertecknareSocial- och hälsovårdsministerietFöredragandekonsultativ tjänstemanKirsi  TerhemaaStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

06.11.2020
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

10.11.2020
Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet.

Utskottsbehandling

Överlämnat11.11.2020
Behandlingen avslutad16.12.2020

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

försäkringsbolagsläkareförsäkringsanstalterexperterbeslutmotiveringarsocialförsäkringrättsskyddarbetsolycksfallsförsäkringyrkessjukdomararbetspensioner