Senast publicerat 12-09-2022 15:15
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 213/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar, vissa arbetspensionslagar och lagen om Folkpensionanstalten

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av 121 § i lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar
Stadfäst
12.03.2021
Författningssamlingen
207/2021
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
2 Lag om ändring av 40 § i lagen om pension för arbetstagare
Stadfäst
12.03.2021
Författningssamlingen
208/2021
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
3 Lag om ändring av 37 § i lagen om pension för företagare
Stadfäst
12.03.2021
Författningssamlingen
209/2021
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
4 Lag om ändring av 40 § i lagen om sjömanspensioner
Stadfäst
12.03.2021
Författningssamlingen
210/2021
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
5 Lag om ändring av 109 § i pensionslagen för den offentliga sektorn
Stadfäst
12.03.2021
Författningssamlingen
211/2021
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum05.11.2020Undertecknaresocial- och hälsovårdsministerAino-Kaisa PekonenUndertecknareSocial- och hälsovårdsministerietFöredragandekonsultativ tjänstemanKirsi  TerhemaaStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

06.11.2020
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

10.11.2020
Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet.

Bordläggning av betänkandet

10.02.2021
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 11.2.2021.

Första behandlingen

11.02.2021
Riksdagen avslutade den allmänna debatten och avbröt behandlingen av ärendet.

Första behandlingen

12.02.2021
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-6. i proposition RP 213/2020 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

17.02.2021
Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet.

Andra behandlingen

19.02.2021
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-6. i proposition RP 213/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

23.02.2021
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

24.02.2021
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat11.11.2020
Behandlingen avslutad16.12.2020

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

försäkringsbolagsläkareförsäkringsanstalterexperterbeslutmotiveringarsocialförsäkringrättsskyddarbetsolycksfallsförsäkringyrkessjukdomararbetspensioner