Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

RP 214/2020 rd

Senast publicerat 04-01-2021 14:49
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 214/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om statsgaranti för försäkringsskydd i fråga om vaccin mot covid-19

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om statsgaranti för försäkringsskydd i fråga om vaccin mot covid-19
Stadfäst
17.12.2020
Författningssamlingen
1058/2020
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum05.11.2020Undertecknaresocial- och hälsovårdsministerAino-Kaisa PekonenUndertecknareSocial- och hälsovårdsministerietFöredraganderegeringssekreterareSaara  RahkoStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

06.11.2020
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

10.11.2020
Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet, som social- och hälsovårdsutskottetska lämna utlåtande till.

Bordläggning av betänkandet

07.12.2020
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 8.12.2020.

Första behandlingen

08.12.2020
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 214/2020 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

Andra behandlingen

11.12.2020
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 214/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

14.12.2020
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

15.12.2020
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat13.11.2020
Behandlingen avslutad04.12.2020

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

vaccincoronavirusstatsgarantipersonskadorförsäkringsbolagskadeförsäkring