Senast publicerat 25-08-2022 14:00
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 215/2016 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om försök med basinkomst och lag om temporär ändring av 92 § i inkomstskattelagen och 17 § i lagen om förskottsuppbörd

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts med ändringar
Behandlingsskede
Detaljerad behandling
Moment eller budgetlag
Förslag till budgetlag

Relevanta dokument

Initialdokument
Initialdokument
Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om försök med basinkomst
Stadfäst
29.12.2016
Författningssamlingen
1528/2016
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
2 Lag om temporär ändring av 92 § i inkomstskattelagen
Stadfäst
29.12.2016
Författningssamlingen
1529/2016
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
3 Lag om temporär ändring av 17 § i lagen om förskottsuppbörd
Stadfäst
29.12.2016
Författningssamlingen
1530/2016
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum20.10.2016UndertecknareSocial- och hälsovårdsministerietUndertecknaresocial- och hälsovårdsministerPirkko MattilaStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

21.10.2016
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

25.10.2016
Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet, som grundlagsutskottet, finansutskottetoch arbetslivs- och jämställdhetsutskottetska lämna utlåtande till.

Bordläggning av betänkandet

09.12.2016
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 12.12.2016.

Första behandlingen

12.12.2016
Ärendet avfört från dagordningen.

Första behandlingen

12.12.2016
Riksdagen avslutade den allmänna debatten och avbröt behandlingen av ärendet.

Första behandlingen

13.12.2016
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-3. i proposition RP 215/2016 rd enligt betänkandet.
Riksdagen instämde i utskottets förslag att lagförslaget i lagmotion LM 103/2016 rd förkastas.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen, enda behandlingen

16.12.2016
Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet.

Andra behandlingen, enda behandlingen

20.12.2016
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-3. i proposition RP 215/2016 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Riksdagen vidhöll sitt beslut från första behandlingen att lagförslaget i lagmotion LM 103/2016 rd förkastas.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Riksdagen instämde i utskottets förslag att åtgärdsmotionen förkastas.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

22.12.2016
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

23.12.2016
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat26.10.2016
Behandlingen avslutad09.12.2016

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

grundtrygghet (utkomstskydd)medborgarlönförsökinkomstskattskattefrihetsocialskyddflitfällorarbetslösasysselsättning (process)sampling (statistik)Folkpensionsanstalten