Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

RP 215/2020 rd

Senast publicerat 20-11-2020 17:13
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 215/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om offentlig belöning

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Utfrågning av sakkunniga

Relevanta dokument

Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av lagen om offentlig belöning
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum12.11.2020UndertecknarestatsministerSanna MarinUndertecknareStatsrådets kansliFöredragandekonsultativ tjänstemanAssi  SalminenStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

13.11.2020
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

18.11.2020
Riksdagen remitterade ärendet till grundlagsutskottet.

Utskottsbehandling

Överlämnat20.11.2020

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

hederstitlarpersonuppgiftertillförlitlighetdatasekretessrätt till informationstraffregisterbötertystnadsplikt