Senast publicerat 18-05-2022 10:00
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 216/2016 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring och temporär ändring av sjukförsäkringslagen och lag om ändring av lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts
Behandlingsskede
Detaljerad behandling
Moment eller budgetlag
Förslag till budgetlag

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring och temporär ändring av sjukförsäkringslagen
Stadfäst
21.12.2016
Författningssamlingen
1343/2016
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
2 Lag om ändring av lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringpenningsförmåner
Stadfäst
21.12.2016
Författningssamlingen
1344/2016
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum20.10.2016UtarbetareSocial- och hälsovårdsministerietUtarbetaresocial- och hälsovårdsministerPirkko MattilaStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

21.10.2016
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

25.10.2016
Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet.

Bordläggning av betänkandet

25.11.2016
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 29.11.2016.

Första behandlingen

29.11.2016
Riksdagen avslutade den allmänna debatten och avbröt behandlingen av ärendet.

Första behandlingen

30.11.2016
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-2. i proposition RP 216/2016 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

08.12.2016
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-2. i proposition RP 216/2016 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

14.12.2016
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

15.12.2016
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat26.10.2016
Behandlingen avslutad23.11.2016

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

sjukpenningrehabilitering (vård)kalkylmodellerpartiellt arbetsföragarantipensionindex (jämförelsetal)folkpensionerungdomarsjukvårdersättningaraktiebolagyrkesinriktad rehabiliteringoffentliga lokalerprivata tjänsterFolkpensionsanstalten