Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

RP 216/2020 rd

Senast publicerat 27-11-2020 13:28
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 216/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen om komplettering av den sjunde tilläggsbudgetpropositionen för 2020 (RP 192/2020 rd)

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts med ändringar
Behandlingsskede
Enda behandlingen

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens skrivelse
Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Regeringens proposition Överlämnats

Datum12.11.2020UndertecknarefinansministerMatti VanhanenUndertecknareFinansministerietFöredragandeavdelningschefSami Yläoutinen Statsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

13.11.2020
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

17.11.2020
Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet.

Behandlingen fortgår sambehandlad

20.11.2020
Behandlingen fortgår sambehandlad med ett annat riksdagsärende.

Bordläggning av betänkandet

24.11.2020
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 25.11.2020.

Enda behandlingen

27.11.2020
Riksdagen godkände förslaget till en sjunde tilläggsbudget för 2020 i proposition RP 192/2020 rd och den kompletterande propositionen RP 216/2020 rd enligt betänkandet. Riksdagen instämde i utskottets förslag att tilläggsbudgetmotionerna TBM 28-30/2020 rd förkastas. Riksdagen godkände utskottets förslag om tillämpningen av den sjunde tilläggsbudgeten för 2020.
Ärendet slutbehandlat.

Utskottsbehandling

Överlämnat20.11.2020
Behandlingen avslutad24.11.2020

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

statsbudgeterinformationssystemdatasäkerhetTilläggsbudgetar