Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

RP 217/2020 rd

Senast publicerat 04-01-2021 14:31
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 217/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen om en förlängning av giltighetstiden för skattefriheten för varor som behövs för att bekämpa covid-19-epidemin

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om temporär ändring av mervärdesskattelagen
Stadfäst
17.12.2020
Författningssamlingen
1031/2020
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum12.11.2020UndertecknarefinansministerMatti VanhanenFöredragandeFinansministerietFöredragandekonsultativ tjänstemanRisto  Sakki Statsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

13.11.2020
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

17.11.2020
Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet.

Bordläggning av betänkandet

30.11.2020
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 1.12.2020.

Första behandlingen

01.12.2020
Riksdagen avslutade den allmänna debatten och avbröt behandlingen av ärendet.

Första behandlingen

02.12.2020
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 217/2020 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

Andra behandlingen

07.12.2020
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 217/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

09.12.2020
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

10.12.2020
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat20.11.2020
Behandlingen avslutad27.11.2020

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

sjukvårdanskaffningvarorcoronavirussmittsamma sjukdomartestningskattefrihetmervärdesskattförsäljningEU-länderEuropeiska unionen