Senast publicerat 04-01-2021 15:31
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 218/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om temporär ändring av lagen om grundläggande utbildning och lagen om Europeiska skolan i Helsingfors

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts med ändringar
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om temporär ändring av lagen om grundläggande utbildning
Stadfäst
30.12.2020
Författningssamlingen
1191/2020
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
2 Lag om temporär ändring av lagen om Europeiska skolan i Helsingfors
Stadfäst
30.12.2020
Författningssamlingen
1192/2020
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum12.11.2020UndertecknareundervisningsministerLi AnderssonUndertecknareUndervisnings- och kulturministerietFöredraganderegeringssekreterareKirsi LambergStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

13.11.2020
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

18.11.2020
Riksdagen remitterade ärendet till kulturutskottet, som grundlagsutskottetska lämna utlåtande till.

Bordläggning av betänkandet

08.12.2020
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 9.12.2020.

Första behandlingen

09.12.2020
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-2. i proposition RP 218/2020 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

14.12.2020
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-2. i proposition RP 218/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

15.12.2020
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

16.12.2020
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat19.11.2020
Behandlingen avslutad08.12.2020

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

grundläggande utbildningdistansundervisningundervisningläropliktskolgångstödjandeelevvårdskoleleverutslagningundantagstillståndcoronavirussmittsamma sjukdomarEuropeiska skolan i Helsingfors