Senast publicerat 04-03-2022 11:18
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 218/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till komplettering av regeringens proposition med förslag till lag om temporär ändring av 4 § i lotteriskattelagen (RP 145/2021 rd)

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts
Behandlingsskede
Riksdagens svar

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar
Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om temporär ändring av 4 § i lotteriskattelagen
Stadfäst
16.12.2021
Författningssamlingen
1130/2021
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum18.11.2021UndertecknarefinansministerAnnika SaarikkoUndertecknareFinansministerietFöredragandelagstiftningsrådJukka Vanhanen Statsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

19.11.2021
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

23.11.2021
Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet.

Behandlingen fortgår sambehandlad

26.11.2021
Behandlingen fortgår sambehandlad med ett annat riksdagsärende.

Bordläggning av betänkandet

30.11.2021
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 1.12.2021.

Första behandlingen

01.12.2021
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 218/2021 rd enligt betänkandet. Riksdagen instämde i utskottets förslag att lagförslaget i proposition RP 145/2021 rd förkastas. Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

07.12.2021
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 218/2021 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Riksdagen vidhöll sitt beslut från första behandlingen att lagförslaget i proposition RP 145/2021 rd förkastas. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat
.

Riksdagens svar

08.12.2021
Riksdagens svar.

Utskottsbehandling

Överlämnat26.11.2021
Behandlingen avslutad30.11.2021

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

lotterierbeskattningskatteprocent