RP 219/2018 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av semesterlagen

SAMMANFATTNING

Ärendets statusGodkänts
BehandlingskedeLeverans av riksdagens svar eller skrivelse
Leverans av riksdagens svar
Relevanta dokument
Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslutv
Rubrik1 Lag om ändring av semesterlagen
Stadfäst15.03.2019
Författningssamlingen346/2019
BeslutGodkänts
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Överlämnats
Datum01.11.2018
UndertecknareArbetsministeriet
Undertecknarearbetsminister
Jari  Lindström
Föredragandespecialsakkunnig
Johanna  Ylitepsa
Statsrådet överlämnade propositionen.
Meddelat i plenum
Datum06.11.2018
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum07.11.2018
Riksdagen remitterade ärendet till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet.
 
Behandling
Plenum
Datum07.11.2018
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Bordläggning av betänkandet
Plenum
Datum15.02.2019
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 19.2.2019.
 
Behandling
Plenum
Datum15.02.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Första behandlingen
Plenum
Datum19.02.2019
Riksdagen avslutade den allmänna debatten och avbröt behandlingen av ärendet.
 
Behandling
Plenum
Datum19.02.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Första behandlingen
Plenum
Datum20.02.2019
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 219/2018 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslaget avslutades.
 
Behandling
Plenum
Datum20.02.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Andra behandlingen
Plenum
Datum26.02.2019
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 219/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.
Ärendet slutbehandlat.
 
Behandling
Plenum
Datum26.02.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Riksdagens svar
Datum05.03.2019
Dokument
Riksdagens svar.
 
Leverans av riksdagens svar
Datum05.03.2019
Leverans av riksdagens svar
 
Utskottsbehandling
Överlämnat08.11.2018
Behandlingen avslutad12.02.2019
+ Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökordsemester  arbetstid  direktiv  frånvaro  sjukfrånvaro  rehabilitering  olycksfall  yrkessjukdomar  Europeiska unionen 
Senast publicerat 30.1.2020 13:43