Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

RP 219/2020 rd

Senast publicerat 19-01-2021 12:10
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 219/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 25 § i lagen om ett bostadsdatasystem, 28 kap. 1 § i lagen om bostadsaktiebolag och lagen om införande av lagstiftningen om ett bostadsdatasystem

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av 25 § i lagen om ett bostadsdatasystem
Stadfäst
15.01.2021
Författningssamlingen
15/2021
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
2 Lag om ändring av 28 kap. 1 § i lagen om bostadsaktiebolag
Stadfäst
15.01.2021
Författningssamlingen
16/2021
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
3 Lag om ändring av lagen om införande av lagstiftningen om ett bostadsdatasystem
Stadfäst
15.01.2021
Författningssamlingen
17/2021
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum12.11.2020Undertecknarejord- och skogsbruksministerJari LeppäUndertecknareJord- och skogsbruksministerietFöredragandelagstiftningsrådPaakkola Susanna Statsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

13.11.2020
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

17.11.2020
Riksdagen remitterade ärendet till jord- och skogsbruksutskottet.

Bordläggning av betänkandet

09.12.2020
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 10.12.2020.

Första behandlingen

10.12.2020
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-3. i proposition RP 219/2020 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

14.12.2020
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-3. i proposition RP 219/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

16.12.2020
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

17.12.2020
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat25.11.2020
Behandlingen avslutad09.12.2020

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

lägenheterbostadsaktiebolaginformationssystemaktierutsatt tidfastighetsaktiebolagbolagsordningrättegångförvaltningsärendenförteckningarLantmäteriverket