RP 22/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen riksdagen med förslag till lagstiftning som kompletterar EU:s förordning om främjande av rättvisa villkor och transparens för företagsanvändare av onlinebaserade förmedlingstjänster

SAMMANFATTNING

Ärendets statusUnder behandling
BehandlingskedeBehandling i utskottet
Utfrågning av sakkunniga
Relevanta dokument
Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslutv
Rubrik1 Lag om förbudsförfarande i fråga om onlinebaserade förmedlingstjänster och sökmotorer
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik2 Lag om ändring av 1 kap. 6 § och 5 kap. 2 § i lagen om rättegång i marknadsdomstolen
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Överlämnats
Datum19.03.2020
Undertecknarearbetsminister
Tuula  Haatainen
UndertecknareArbets- och näringsministeriet
Föredraganderegeringssekreterare
Sami   Teräväinen
Statsrådet överlämnade propositionen.
Meddelat i plenum
Datum20.03.2020
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum30.03.2020
Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet.
 
Behandling
Plenum
Datum30.03.2020
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Utskottsbehandling
Överlämnat01.04.2020
+ Ekonomiutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökord 
Senast publicerat 1.4.2020 15:37