Senast publicerat 12-05-2022 13:30
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 22/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av lagen om inkvarterings- och förplägnadsverksamhet

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om temporär ändring av lagen om inkvarterings- och förplägnadsverksamhet
Stadfäst
08.03.2021
Författningssamlingen
184/2021
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum01.03.2021UndertecknarearbetsministerTuula HaatainenUndertecknareArbets- och näringsministerietFöredraganderegeringsrådLiisa HuhtalaStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

02.03.2021
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

02.03.2021
Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet, som grundlagsutskottetska lämna utlåtande till.

Bordläggning av betänkandet

04.03.2021
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 5.3.2021.

Första behandlingen

05.03.2021
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 22/2021 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

Andra behandlingen

08.03.2021
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 22/2021 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.
Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalanden.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

08.03.2021
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

08.03.2021
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat04.03.2021
Behandlingen avslutad04.03.2021

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

näringsställenrestaurangerstängningcoronavirussmittsamma sjukdomarområdenspridning (process)grundrättigheterundantagstillståndförsäljningpersonalrestaurangerövervakningpolisentvångsmedel