Senast publicerat 04-10-2017 13:35
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 220/2016 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av markanvändnings- och bygglagen

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av markanvändnings- och bygglagen
Stadfäst
16.12.2016
Författningssamlingen
1151/2016
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum20.10.2016UtarbetareMiljöministerietUtarbetarekommunikationsministerAnne BernerStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

21.10.2016
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

26.10.2016
Riksdagen remitterade ärendet till miljöutskottet, som kommunikationsutskottetska lämna utlåtande till.

Bordläggning av betänkandet

23.11.2016
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 24.11.2016.

Första behandlingen

24.11.2016
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 220/2016 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

Andra behandlingen

29.11.2016
Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet.

Andra behandlingen

30.11.2016
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 220/2016 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.
Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalande.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

02.12.2016
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

07.12.2016
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat27.10.2016
Behandlingen avslutad23.11.2016

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Hänvisning till EU-dokument

Sökord

markanvändnings- och bygglagnollenergihusdefinitionerenergieffektivitetdirektivbyggnaderförordningarnybyggnadenergipolitikEuropeiska unionen