Senast publicerat 21-01-2021 14:52
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 220/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av bestämmelserna om ändringssökande i vissa lagar som gäller jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts med ändringar
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av 3 a § i lagen om gårdsbrukets utvecklingsfond
Stadfäst
15.01.2021
Författningssamlingen
19/2021
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
2 Lag om ändring av 23 § i lagen om avträdelsepension
Stadfäst
15.01.2021
Författningssamlingen
20/2021
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
3 Lag om ändring av 44 och 45 § i renskötsellagen
Stadfäst
15.01.2021
Författningssamlingen
21/2021
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
4 Lag om ändring av 37 § i lagen om avträdelsestöd för lantbruksföretagare
Stadfäst
15.01.2021
Författningssamlingen
22/2021
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
5 Lag om ändring av skoltlagen
Stadfäst
15.01.2021
Författningssamlingen
23/2021
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum12.11.2020Undertecknarejord- och skogsbruksministerJari LeppäUndertecknareJord- och skogsbruksministerietFöredraganderegeringssekreterareSara VänttinenStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

13.11.2020
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

17.11.2020
Riksdagen remitterade ärendet till jord- och skogsbruksutskottet.

Bordläggning av betänkandet

11.12.2020
Ärendet avfört från dagordningen.

Bordläggning av betänkandet

12.12.2020
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 14.12.2020.

Första behandlingen

14.12.2020
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-46. i proposition RP 220/2020 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

17.12.2020
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-46. i proposition RP 220/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

21.12.2020
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

22.12.2020
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat03.12.2020
Behandlingen avslutad10.12.2020

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

jord- och skogsbruksförvaltningrättegångförvaltningsärendenändringssökandebesvärsrättförvaltningsdomstolar (i första instans)delgivandeofficiella kungörelserHögsta förvaltningsdomstolenLivsmedelsverket