Senast publicerat 18-05-2022 10:03
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 222/2016 rd

Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av överenskommelsen med Argentina om ömsesidigt bistånd och samarbete i tullfrågor och med förslag till lag om sättande i kraft och tillämpning av de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen med Argentina om ömsesidigt bistånd och samarbete i tullfrågor och om tillämpning av överenskommelsen
Stadfäst
27.01.2017
Författningssamlingen
77/2017
Fördragsserien
34/2017
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
 Överenskommelse mellan Republiken Finland och Republiken Argentina om ömsesidigt bistånd och samarbete i tullfrågor
Författningssamlingen
161/2017
Fördragsserien
35/2017
Beslut
Godkänts

Regeringens proposition Överlämnats

Datum27.10.2016UndertecknareFinansministerietUndertecknarefinansministerPetteri OrpoStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

28.10.2016
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

08.11.2016
Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet.

Bordläggning av betänkandet

15.12.2016
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 16.12.2016.

Första behandlingen

16.12.2016
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 222/2016 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

Dels enda, dels andra behandlingen

20.12.2016
Riksdagen godkände överenskommelsen i proposition RP 222/2016 rd.
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 222/2016 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

21.12.2016
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

22.12.2016
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat09.11.2016
Behandlingen avslutad15.12.2016

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

utlämnande av uppgifterhandräckningtullartullförbrytelserbrottsbekämpningförundersökninginternationella överenskommelserArgentina