RP 222/2018 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av fängelselagen, häktningslagen, tvångsmedelslagen och 6 kap. 13 § i strafflagen

SAMMANFATTNING

Ärendets statusGodkänts med ändringar
BehandlingskedeLeverans av riksdagens svar eller skrivelse
Leverans av riksdagens svar
Relevanta dokument
Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslutv
Rubrik1 Lag om ändring av fängelselagen
Stadfäst12.04.2019
Författningssamlingen507/2019
BeslutGodkänts med ändringar
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik2 Lag om ändring av häktningslagen
Stadfäst12.04.2019
Författningssamlingen508/2019
BeslutGodkänts
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik3 Lag om ändring av tvångsmedelslagen
Stadfäst12.04.2019
Författningssamlingen509/2019
BeslutGodkänts med ändringar
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik4 Lag om ändring av 6 kap. 13 § i strafflagen
Stadfäst12.04.2019
Författningssamlingen510/2019
BeslutGodkänts
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Överlämnats
Datum08.11.2018
Undertecknarejustitieminister
Antti  Häkkänen
UndertecknareJustitieministeriet
Föredragandelagstiftningsråd
Juho   Martikainen
Statsrådet överlämnade propositionen.
Meddelat i plenum
Datum09.11.2018
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum15.11.2018
Riksdagen remitterade ärendet till lagutskottet.
 
Behandling
Plenum
Datum15.11.2018
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Bordläggning av betänkandet
Plenum
Datum19.02.2019
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 20.2.2019.
 
Behandling
Plenum
Datum19.02.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Första behandlingen
Plenum
Datum20.02.2019
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-4. i proposition RP 222/2018 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.
 
Andra behandlingen
Plenum
Datum26.02.2019
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-4. i proposition RP 222/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Ärendet slutbehandlat.
 
Behandling
Plenum
Datum26.02.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Riksdagens svar
Datum08.03.2019
Dokument
Riksdagens svar.
 
Leverans av riksdagens svar
Datum11.03.2019
Leverans av riksdagens svar
 
Utskottsbehandling
Överlämnat20.11.2018
Behandlingen avslutad15.02.2019
+ Lagutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökordfångenskap  rannsakningsfängelse  obemannade fordon  obemannade luftfarkoster  fängelser  reseförbud  förbud  befogenhet   
Senast publicerat 17.4.2019 12:31