Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

RP 222/2020 rd

Senast publicerat 26-11-2020 13:31
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 222/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 3 kap. 5 § i arbetsavtalslagen och 4 kap. 5 § i lagen om sjöarbetsavtal

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Meddelande om ärende

Relevanta dokument

Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av 3 kap. 5 § i arbetsavtalslagen
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
2 Lag om ändring av 4 kap. 5 § i lagen om sjöarbetsavtal
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum12.11.2020UndertecknarearbetsministerTuula HaatainenUndertecknareArbets- och näringsministerietFöredragandeledande expertSeija JalkanenStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

13.11.2020
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

17.11.2020
Riksdagen remitterade ärendet till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet, som grundlagsutskottetska lämna utlåtande till.

Utskottsbehandling

Överlämnat26.11.2020

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

tävlingsförbudarbetsgivareersättningararbetstagarearbetsavtallag om sjöarbetsavtal