Senast publicerat 04-05-2022 09:33
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 222/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 3 kap. 5 § i arbetsavtalslagen och 4 kap. 5 § i lagen om sjöarbetsavtal

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av 3 kap. 5 § i arbetsavtalslagen
Stadfäst
19.11.2021
Författningssamlingen
1018/2021
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
2 Lag om ändring av 4 kap. 5 § i lagen om sjöarbetsavtal
Stadfäst
19.11.2021
Författningssamlingen
1019/2021
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum12.11.2020UndertecknarearbetsministerTuula HaatainenUndertecknareArbets- och näringsministerietFöredragandeledande expertSeija JalkanenStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

13.11.2020
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

17.11.2020
Riksdagen remitterade ärendet till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet, som grundlagsutskottetska lämna utlåtande till.

Bordläggning av betänkandet

22.10.2021
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 26.10.2021.

Första behandlingen

26.10.2021
Riksdagen avslutade den allmänna debatten och avbröt behandlingen av ärendet.

Första behandlingen

27.10.2021
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-2. i proposition RP 222/2020 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

09.11.2021
Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet.

Andra behandlingen

10.11.2021
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-2. i proposition RP 222/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalande.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

11.11.2021
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

12.11.2021
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat26.11.2020
Behandlingen avslutad14.10.2021

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

arbetsavtallag om sjöarbetsavtaltävlingsförbudarbetsgivareersättningararbetstagare