Senast publicerat 04-05-2022 09:39
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 224/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om bolagisering av Institutet för hälsa och välfärds kommersiella vaccinforskningstjänster

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar
Moment eller budgetlag
Förslag till budgetlag

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om bolagisering av Institutet för hälsa och välfärds kommersiella vaccinforskningstjänster
Stadfäst
17.12.2020
Författningssamlingen
1159/2020
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum12.11.2020Undertecknarefamilje- och omsorgsministerKrista KiuruUndertecknareSocial- och hälsovårdsministerietFöredraganderegeringssekreterareMari Lauren-HäusslerStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

13.11.2020
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

18.11.2020
Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet, som ekonomiutskottetska lämna utlåtande till.

Bordläggning av betänkandet

02.12.2020
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 3.12.2020.

Första behandlingen

03.12.2020
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 224/2020 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

Andra behandlingen

07.12.2020
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 224/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

08.12.2020
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

09.12.2020
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat19.11.2020
Behandlingen avslutad02.12.2020

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

vaccinforskningsverksamhetaktiebolagstatsbolagläkemedelsindustriföretagoavhängighetneutralitetoffentlig upphandlingInstitutet för hälsa och välfärdSocial- och hälsovårdsministeriet