Senast publicerat 04-05-2022 09:40
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 225/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av en lag om temporär ändring av lagen om smittsamma sjukdomar

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av en lag om temporär ändring av lagen om smittsamma sjukdomar
Stadfäst
30.12.2020
Författningssamlingen
1186/2020
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum12.11.2020Undertecknarefamilje- och omsorgsministerKrista KiuruUndertecknareSocial- och hälsovårdsministerietFöredraganderegeringssekreterareOuti Äyräs-BlumbergStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

13.11.2020
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

18.11.2020
Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet, som grundlagsutskottetska lämna utlåtande till.

Bordläggning av betänkandet

04.12.2020
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 7.12.2020.

Första behandlingen

07.12.2020
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 225/2020 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

Andra behandlingen

11.12.2020
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 225/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

14.12.2020
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

15.12.2020
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat19.11.2020
Behandlingen avslutad03.12.2020

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

smittsamma sjukdomarcoronavirusinfektionerspårningmobilapplikationerinteroperabilitetpersonuppgifterutlämnande av uppgifterEU-länderinformationssystemEuropeiska unionen