Senast publicerat 21-06-2021 19:19
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 226/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 25 kap. 9 § i strafflagen

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts med ändringar
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av 25 kap. 9 § i strafflagen
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum19.11.2020UndertecknarejustitieministerAnna-Maja HenrikssonUndertecknareJustitieministerietFöredragandelagstiftningsrådLena AnderssonStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

20.11.2020
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

24.11.2020
Riksdagen remitterade ärendet till lagutskottet.

Bordläggning av betänkandet

04.06.2021
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 8.6.2021.

Första behandlingen

08.06.2021
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-3. i proposition RP 226/2020 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

15.06.2021
Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet.

Andra behandlingen

16.06.2021
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 226/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.
Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalande.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

17.06.2021
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

18.06.2021
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat25.11.2020
Behandlingen avslutad03.06.2021

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

hatpropagandahatbrotthotelsecrowdsourcingyttrandefrihetåtalåklagaremålsägandeoffertjänstemän (offentligt anställda)arbetstagareförtroendevaldarättskipning