Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

RP 226/2020 rd

Senast publicerat 10-12-2020 12:25
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 226/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 25 kap. 9 § i strafflagen

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Utfrågning av sakkunniga

Relevanta dokument

Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av 25 kap. 9 § i strafflagen
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum19.11.2020UndertecknarejustitieministerAnna-Maja HenrikssonUndertecknareJustitieministerietFöredragandelagstiftningsrådLena AnderssonStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

20.11.2020
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

24.11.2020
Riksdagen remitterade ärendet till lagutskottet.

Utskottsbehandling

Överlämnat25.11.2020

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

åklagareoffertjänstemän (offentligt anställda)arbetstagareförtroendevaldahotelsecrowdsourcingmålsäganderättskipninghatpropagandahatbrottyttrandefrihetåtal