RP 228/2016 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism, till lag om centralen för utredning av penningtvätt samt till vissa lagar som har samband med dem

Lagstiftning

SAMMANFATTNING

Ärendets statusGodkänts med ändringar
BehandlingskedeBehandling i utskottet
Utskottets beslut
Moment eller budgetlagFörslag till budgetlag
Relevanta dokument
Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut
Rubrik1 Lag om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism
Stadfäst28.06.2017
Författningssamlingen444/2017
BeslutGodkänts med ändringar
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik2 Lag om centralen för utredning av penningtvätt
Stadfäst28.06.2017
Författningssamlingen445/2017
BeslutGodkänts
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik3 Lag om ändring av lagen om Finansinspektionen
Stadfäst28.06.2017
Författningssamlingen446/2017
BeslutGodkänts med ändringar
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik4 Lag om ändring av handelsregisterlagen
Stadfäst28.06.2017
Författningssamlingen447/2017
BeslutGodkänts med ändringar
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik5 Lag om ändring av 20 kap. 1 § och 15 kap. 6 § i kreditinstitutslagen
Stadfäst28.06.2017
Författningssamlingen448/2017
BeslutGodkänts med ändringar
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
+ Visa alla titlar 24
Överlämnats
Datum03.11.2016
UndertecknareInrikesministeriet
Undertecknareinrikesminister
Paula  Risikko
Statsrådet överlämnade propositionen.
Meddelat i plenum
Datum08.11.2016
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum15.11.2016
Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet, som grundlagsutskottet, lagutskottetoch ekonomiutskottetska lämna utlåtande till.
 
Behandling
Plenum
Datum15.11.2016
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Bordläggning av betänkandet
Plenum
Datum23.05.2017
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 24.5.2017.
 
Behandling
Plenum
Datum23.05.2017
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Första behandlingen
Plenum
Datum24.05.2017
Riksdagen avslutade den allmänna debatten och avbröt behandlingen av ärendet.
 
Behandling
Plenum
Datum24.05.2017
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Första behandlingen
Plenum
Datum31.05.2017
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-6. och 8.-27. i proposition RP 228/2016 rd enligt betänkandet.
Riksdagen godkände innehållet i det nya lagförslaget 28. och 29. i betänkandet enligt utskottets förslag.
Riksdagen instämde i utskottets förslag att lagförslaget 7. i proposition RP 228/2016 rd förkastas.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.
 
Behandling
Plenum
Datum31.05.2017
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Andra behandlingen
Plenum
Datum06.06.2017
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-6. och 8.-27. i proposition RP 228/2016 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Riksdagen godkände det nya 28. och 29. lagförslaget i betänkandet.
Riksdagen vidhöll sitt beslut från första behandlingen att lagförslaget 7. i proposition RP 228/2016 rd förkastas.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalande.
Ärendet slutbehandlat.
 
Behandling
Plenum
Datum06.06.2017
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Riksdagens svar
Datum12.06.2017
Dokument
Riksdagens svar.
 
Leverans av riksdagens svar
Datum13.06.2017
Leverans av riksdagens svar
 
Utskottsbehandling
Överlämnat16.11.2016
Behandlingen avslutad19.05.2017
+ Förvaltningsutskottet
+ Lagutskottet
+ Grundlagsutskottet
+ Ekonomiutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Hänvisning till EU-dokument
Sökordpenningtvätt  terrorism  direktiv  riskanalys  penningspel  anmälningsplikt  regionförvaltningsverk  register  övervakning  förmånstagare  datasekretess  befogenheter  myndigheter  advokater  föreningar  Åland  brottsbekämpning  påföljder  ändringssökande  Patent- och registerstyrelsen  Europeiska unionen  Finansinspektionen  Polisstyrelsen  Energimyndigheten 
Senast publicerat 19.10.2018 12:40