Senast publicerat 19-10-2018 12:40
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 228/2016 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism, till lag om centralen för utredning av penningtvätt samt till vissa lagar som har samband med dem

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts med ändringar
Behandlingsskede
Utskottets beslut
Moment eller budgetlag
Förslag till budgetlag

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism
Stadfäst
28.06.2017
Författningssamlingen
444/2017
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
2 Lag om centralen för utredning av penningtvätt
Stadfäst
28.06.2017
Författningssamlingen
445/2017
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
3 Lag om ändring av lagen om Finansinspektionen
Stadfäst
28.06.2017
Författningssamlingen
446/2017
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
4 Lag om ändring av handelsregisterlagen
Stadfäst
28.06.2017
Författningssamlingen
447/2017
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
5 Lag om ändring av 20 kap. 1 § och 15 kap. 6 § i kreditinstitutslagen
Stadfäst
28.06.2017
Författningssamlingen
448/2017
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum03.11.2016UndertecknareInrikesministerietUndertecknareinrikesministerPaula RisikkoStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

08.11.2016
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

15.11.2016
Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet, som grundlagsutskottet, lagutskottetoch ekonomiutskottetska lämna utlåtande till.

Bordläggning av betänkandet

23.05.2017
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 24.5.2017.

Första behandlingen

24.05.2017
Riksdagen avslutade den allmänna debatten och avbröt behandlingen av ärendet.

Första behandlingen

31.05.2017
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-6. och 8.-27. i proposition RP 228/2016 rd enligt betänkandet.
Riksdagen godkände innehållet i det nya lagförslaget 28. och 29. i betänkandet enligt utskottets förslag.
Riksdagen instämde i utskottets förslag att lagförslaget 7. i proposition RP 228/2016 rd förkastas.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

06.06.2017
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-6. och 8.-27. i proposition RP 228/2016 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Riksdagen godkände det nya 28. och 29. lagförslaget i betänkandet.
Riksdagen vidhöll sitt beslut från första behandlingen att lagförslaget 7. i proposition RP 228/2016 rd förkastas.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalande.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

12.06.2017
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

13.06.2017
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat16.11.2016
Behandlingen avslutad19.05.2017

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Hänvisning till EU-dokument

Sökord

penningtvättterrorismdirektivriskanalyspenningspelanmälningspliktregionförvaltningsverkregisterövervakningförmånstagaredatasekretessbefogenhetermyndigheteradvokaterföreningarÅlandbrottsbekämpningpåföljderändringssökandePatent- och registerstyrelsenEuropeiska unionenFinansinspektionenPolisstyrelsenEnergimyndigheten