Senast publicerat 29-12-2020 13:10
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 228/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av ikraftträdandebestämmelserna i vissa lagar om temporära förfaranden som tillämpas till följd av covid-19-epidemin inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av 3 § i lagen om temporära förfaranden som med anledning av covid-19-epidemin tillämpas vid ordnande av förrättningssammanträden i enlighet med fastighetsbildningslagen
Stadfäst
17.12.2020
Författningssamlingen
1136/2020
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
2 Lag om ändring av 3 i lagen om temporärt ordnande av stämmor och möten inom delägarlag i enlighet med lagen om samfällda skogar och lagen om samfälligheter och av vissa stämmor och möten i enlighet med renskötsellagen
Stadfäst
17.12.2020
Författningssamlingen
1137/2020
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum19.11.2020Undertecknarejord- och skogsbruksministerJari LeppäUndertecknareJord- och skogsbruksministerietFöredraganderegeringssekreterareTimo-Ville NieminenStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

20.11.2020
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

24.11.2020
Riksdagen remitterade ärendet till jord- och skogsbruksutskottet.

Bordläggning av betänkandet

04.12.2020
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 7.12.2020.

Första behandlingen

07.12.2020
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-2. i proposition RP 228/2020 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

11.12.2020
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-2. i proposition RP 228/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

11.12.2020
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

14.12.2020
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat26.11.2020
Behandlingen avslutad03.12.2020

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

smittsamma sjukdomarcoronavirusrenskötsel (ekonomi)landsbygddelägarlagdistansmötenmötensamfällda skogarsamfällda områdenfastighetsförrättningbegränsningar