Senast publicerat 05-08-2022 12:51
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 228/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning som kompletterar EU:s gräsrotsfinansieringsförordning

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts med ändringar
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om tillhandahållande av gräsrotsfinansieringstjänster
Stadfäst
01.04.2022
Författningssamlingen
203/2022
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
2 Lag om ändring av 2 kap. 3 a § i lagen om investeringstjänster
Stadfäst
01.04.2022
Författningssamlingen
204/2022
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
3 Lag om ändring av lagen om Finansinspektionen
Stadfäst
01.04.2022
Författningssamlingen
205/2022
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
4 Lag om ändring av lagen om Finansinspektionens tillsynsavgift
Stadfäst
01.04.2022
Författningssamlingen
206/2022
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
5 Lag om ändring av lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism
Stadfäst
01.04.2022
Författningssamlingen
207/2022
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum02.12.2021UndertecknarefinansministerAnnika SaarikkoUndertecknareFinansministerietFöredragandelagstiftningsrådAnu Ranta Statsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

03.12.2021
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

09.12.2021
Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet.

Första behandlingen

09.03.2022
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-9. i proposition RP 228/2021 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

15.03.2022
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-9. i proposition RP 228/2021 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

18.03.2022
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

23.03.2022
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat16.12.2021
Behandlingen avslutad02.03.2022

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Hänvisning till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

gräsrotsfinansieringövervakningpåföljderkoncessionerplacerarskyddändringssökandedomarbrott (juridik)personuppgifterstyrelserinformationspliktskadeståndförordningarpenningtvättantiterrorismEU-länderEuropeiska unionenFinansinspektionen