Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

RP 229/2020 rd

Senast publicerat 29-12-2020 13:07
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 229/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 11 kap. 4 b § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa och ikraftträdandebestämmelsen i vissa lagar om temporär ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa och lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar
Moment eller budgetlag
Förslag till budgetlag

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om temporär ändring av 11 kap. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa
Stadfäst
17.12.2020
Författningssamlingen
1140/2020
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
2 Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om temporär ändring av 11 kap. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa
Stadfäst
17.12.2020
Författningssamlingen
1141/2020
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
3 Lag om ändring av 11 kap. 4 b § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa
Stadfäst
17.12.2020
Författningssamlingen
1142/2020
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
4 Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om temporär ändring av 2 och 8 kap. i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice
Stadfäst
17.12.2020
Författningssamlingen
1143/2020
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
5 Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om temporär ändring av 2 a kap 13 § och 11 kap. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa
Stadfäst
17.12.2020
Författningssamlingen
1144/2020
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum19.11.2020UndertecknarearbetsministerTuula HaatainenUndertecknareArbets- och näringsministerietFöredraganderegeringssekreterareEeva VartioStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

20.11.2020
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

24.11.2020
Riksdagen remitterade ärendet till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet.

Bordläggning av betänkandet

02.12.2020
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 3.12.2020.

Första behandlingen

03.12.2020
Riksdagen avslutade den allmänna debatten och avbröt behandlingen av ärendet.

Första behandlingen

04.12.2020
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-5. i proposition RP 229/2020 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

07.12.2020
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-5. i proposition RP 229/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

10.12.2020
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

11.12.2020
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat26.11.2020
Behandlingen avslutad02.12.2020

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

arbetsmarknadsstödutkomstskydd för arbetslösasmittsamma sjukdomarstuderandeföretagarearbetssökandeintervjuerarbetskraftstjänstercoronaviruspermitteringarbetskraftspolitik