Senast publicerat 25-06-2019 13:40
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 23/2018 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 7 kap. 1 § i lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av 7 kap. 1 § i lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism
Stadfäst
01.06.2018
Författningssamlingen
401/2018
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum28.03.2018UndertecknareinrikesministerKai MykkänenUndertecknareInrikesministerietFöredragandeöverinspektörVirpi Koivu Statsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

03.04.2018
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

04.04.2018
Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet.

Bordläggning av betänkandet

09.05.2018
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 15.5.2018.

Första behandlingen

15.05.2018
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 23/2018 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

Andra behandlingen

18.05.2018
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 23/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

23.05.2018
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

25.05.2018
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat05.04.2018
Behandlingen avslutad08.05.2018

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

penningtvättantiterrorismövervakningpenningspelÅlandregionförvaltningsverkbefogenhetfastighetsförmedlarePolisstyrelsen