RP 23/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om laddningspunkter för elfordon och beredskap för sådana laddningspunkter i anslutning till byggnader samt om system för fastighetsautomation och fastighetsstyrning och lag om ändring av 126 § i markanvändnings- och bygglagen

SAMMANFATTNING

Ärendets statusUnder behandling
BehandlingskedeUpptaget för behandling i utskott
Meddelande om ärende
Relevanta dokument
Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslutv
Rubrik1 Lag om laddningspunkter för elfordon och beredskap för sådana laddningspunkter i anslutning till byggnader samt om system för fastighetsautomation och fastighetsstyrning
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik2 Lag om ändring av 126 § i markanvändnings- och bygglagen
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Överlämnats
Datum19.03.2020
Undertecknaremiljö- och klimatminister
Krista  Mikkonen
UndertecknareMiljöministeriet
Föredragandelagstiftningsråd
Sari   Rapinoja
Statsrådet överlämnade propositionen.
Meddelat i plenum
Datum20.03.2020
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum30.03.2020
Riksdagen remitterade ärendet till miljöutskottet, som grundlagsutskottetoch ekonomiutskottetska lämna utlåtande till.
 
Behandling
Plenum
Datum30.03.2020
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Utskottsbehandling
Överlämnat
+ Miljöutskottet
+ Ekonomiutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökord 
Senast publicerat 1.4.2020 15:55