Senast publicerat 30-01-2020 15:08
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 230/2018 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av bestämmelserna om konsumentkreditavtal och vissa andra konsumentavtal

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts med ändringar
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar
Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av konsumentskyddslagen
Stadfäst
26.04.2019
Författningssamlingen
596/2019
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
2 Lag om ändring av 2 § i räntelagen
Stadfäst
26.04.2019
Författningssamlingen
597/2019
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
3 Lag om ändring av 3 § i lagen om indrivning av fordringar
Stadfäst
26.04.2019
Författningssamlingen
598/2019
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
4 Lag om ändring av 5 kap. 3 § i rättegångsbalken
Stadfäst
26.04.2019
Författningssamlingen
599/2019
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum15.11.2018UndertecknarejustitieministerAntti HäkkänenUndertecknareJustitieministerietFöredragandelagstiftningsrådSofia AspelundStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

16.11.2018
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

21.11.2018
Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet, som lagutskottetska lämna utlåtande till.

Bordläggning av betänkandet

01.03.2019
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 4.3.2019.

Första behandlingen

04.03.2019
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-4. i proposition RP 230/2018 rd enligt betänkandet.
Riksdagen instämde i utskottets förslag att lagförslagen i lagmotionerna LM 51-58/2016 rd, 24/2018 rd förkastas.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

07.03.2019
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-4. i proposition RP 230/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Riksdagen vidhöll sitt beslut från första behandlingen att lagförslagen i lagmotionerna LM 51-58/2016 rd, 24/2018 rd förkastas.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalanden.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

05.04.2019
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

11.04.2019
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat22.11.2018
Behandlingen avslutad27.02.2019

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

konsumentskyddkonsumtionskrediterräntetakpriskontrollskuldsättningbetalningssvårigheterövervakningförseelserutgifteravtalsvillkor