RP 230/2018 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av bestämmelserna om konsumentkreditavtal och vissa andra konsumentavtal

SAMMANFATTNING

Ärendets statusGodkänts med ändringar
BehandlingskedeLeverans av riksdagens svar eller skrivelse
Leverans av riksdagens svar
Relevanta dokument
Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar
Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslutv
Rubrik1 Lag om ändring av konsumentskyddslagen
Stadfäst26.04.2019
Författningssamlingen596/2019
BeslutGodkänts med ändringar
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik2 Lag om ändring av 2 § i räntelagen
Stadfäst26.04.2019
Författningssamlingen597/2019
BeslutGodkänts
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik3 Lag om ändring av 3 § i lagen om indrivning av fordringar
Stadfäst26.04.2019
Författningssamlingen598/2019
BeslutGodkänts
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik4 Lag om ändring av 5 kap. 3 § i rättegångsbalken
Stadfäst26.04.2019
Författningssamlingen599/2019
BeslutGodkänts med ändringar
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Överlämnats
Datum15.11.2018
Undertecknarejustitieminister
Antti  Häkkänen
UndertecknareJustitieministeriet
Föredragandelagstiftningsråd
Sofia  Aspelund
Statsrådet överlämnade propositionen.
Meddelat i plenum
Datum16.11.2018
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum21.11.2018
Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet, som lagutskottetska lämna utlåtande till.
 
Behandling
Plenum
Datum21.11.2018
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Bordläggning av betänkandet
Plenum
Datum01.03.2019
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 4.3.2019.
 
Behandling
Plenum
Datum01.03.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Första behandlingen
Plenum
Datum04.03.2019
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-4. i proposition RP 230/2018 rd enligt betänkandet.
Riksdagen instämde i utskottets förslag att lagförslagen i lagmotionerna LM 51-58/2016 rd, 24/2018 rd förkastas.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.
 
Behandling
Plenum
Datum04.03.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Andra behandlingen
Plenum
Datum07.03.2019
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-4. i proposition RP 230/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Riksdagen vidhöll sitt beslut från första behandlingen att lagförslagen i lagmotionerna LM 51-58/2016 rd, 24/2018 rd förkastas.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalanden.
Ärendet slutbehandlat.
 
Behandling
Plenum
Datum07.03.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Riksdagens svar
Datum05.04.2019
Dokument
Riksdagens svar.
 
Leverans av riksdagens svar
Datum11.04.2019
Leverans av riksdagens svar
 
Utskottsbehandling
Överlämnat22.11.2018
Behandlingen avslutad27.02.2019
+ Ekonomiutskottet
+ Lagutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökordkonsumentskydd  konsumtionskrediter  räntetak  priskontroll  skuldsättning  betalningssvårigheter  övervakning  förseelser  utgifter  avtalsvillkor   
Senast publicerat 30.1.2020 15:08