Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

RP 230/2020 rd

Senast publicerat 05-01-2021 16:04
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 230/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av hälso- och sjukvårdslagen och socialvårdslagen

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts med ändringar
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av hälso- och sjukvårdslagen
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
2 Lag om ändring av socialvårdslagen
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum19.11.2020Undertecknaresocial- och hälsovårdsministerAino-Kaisa PekonenUndertecknareSocial- och hälsovårdsministerietFöredraganderegeringsrådIsmo TuominenStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

20.11.2020
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

24.11.2020
Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet.

Bordläggning av betänkandet

11.12.2020
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 12.12.2020.

Första behandlingen

12.12.2020
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-2. i proposition RP 230/2020 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

16.12.2020
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-2. i proposition RP 230/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

17.12.2020
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

18.12.2020
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat25.11.2020
Behandlingen avslutad11.12.2020

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

kommunerregionförvaltningsverkundantagstillståndhälso- och sjukvårdsocialvårdberedskapsplaneringlägesbildsjukvårdsdistriktuniversitetssjukhusstörningarhotinformationsförmedlingmyndighetssamarbete