Senast publicerat 23-10-2017 15:10
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 231/2016 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om allmänt bostadsbidrag

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts
Behandlingsskede
Andra behandlingen
Moment eller budgetlag
Förslag till budgetlag

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av lagen om allmänt bostadsbidrag
Stadfäst
29.12.2016
Författningssamlingen
1533/2016
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum03.11.2016UndertecknareSocial- och hälsovårdsministerietUndertecknarefamilje- och omsorgsministerJuha RehulaStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

08.11.2016
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

08.11.2016
Riksdagen remitterade ärendet till miljöutskottet, som grundlagsutskottet, kulturutskottetoch social- och hälsovårdsutskottetska lämna utlåtande till.

Bordläggning av betänkandet

02.12.2016
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 7.12.2016.

Första behandlingen

07.12.2016
Riksdagen avslutade den allmänna debatten och avbröt behandlingen av ärendet.

Första behandlingen

09.12.2016
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 231/2016 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

Andra behandlingen

12.12.2016
Ärendet avfört från dagordningen.

Andra behandlingen

12.12.2016
Ärendet avfört från dagordningen.

Andra behandlingen

12.12.2016
Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet.

Andra behandlingen

13.12.2016
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 231/2016 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.
Riksdagen godkände betänkandets två förslag till uttalande.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

21.12.2016
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

21.12.2016
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat09.11.2016
Behandlingen avslutad30.11.2016

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

bostadsbidragstuderandestudier utomlandskostnaderstudiestödförvärvsinkomsterboendeanmälningsplikt