RP 232/2016 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av sjukförsäkringslagen och av 6 och 8 § i lagen om underhållsstöd samt till vissa lagändringar som har samband med en ändring av äktenskapslagen

Lagstiftning

SAMMANFATTNING

Ärendets statusGodkänts med ändringar
BehandlingskedeBehandling i utskottet
Detaljerad behandling
Moment eller budgetlagFörslag till budgetlag
Relevanta dokument
Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut
Rubrik1 Lag om ändring av 1 och 9 kap. i sjukförsäkringslagen
Stadfäst13.01.2017
Författningssamlingen6/2017
BeslutGodkänts med ändringar
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik2 Lag om ändring av 6 och 8 § i lagen om underhållsstöd
Stadfäst13.01.2017
Författningssamlingen7/2017
BeslutGodkänts
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik3 Lag om ändring av 2 a § i lagen om tillämpning av lagstiftningen om bosättningsbaserad social trygghet
Stadfäst13.01.2017
Författningssamlingen8/2017
BeslutGodkänts
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik4 Lag om ändring av 1 kap. 7 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa
Stadfäst13.01.2017
Författningssamlingen9/2017
BeslutGodkänts
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik5 Lag om ändring av 5 § i folkpensionslagen
Stadfäst13.01.2017
Författningssamlingen10/2017
BeslutGodkänts
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
+ Visa alla titlar 3
Överlämnats
Datum03.11.2016
UndertecknareSocial- och hälsovårdsministeriet
Undertecknarefamilje- och omsorgsminister
Juha  Rehula
Statsrådet överlämnade propositionen.
Meddelat i plenum
Datum08.11.2016
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum08.11.2016
Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet.
 
Behandling
Plenum
Datum08.11.2016
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Bordläggning av betänkandet
Plenum
Datum07.12.2016
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 8.12.2016.
 
Behandling
Plenum
Datum07.12.2016
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Första behandlingen
Plenum
Datum08.12.2016
Ärendet bordlagt till plenum .
 
Behandling
Plenum
Datum08.12.2016
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Första behandlingen
Plenum
Datum09.12.2016
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-8. i proposition RP 232/2016 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.
 
Behandling
Plenum
Datum09.12.2016
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Andra behandlingen
Plenum
Datum12.12.2016
Ärendet avfört från dagordningen.
 
Datum12.12.2016
Ärendet avfört från dagordningen.
 
Datum12.12.2016
Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet.
 
Behandling
Plenum
Datum12.12.2016
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Andra behandlingen
Plenum
Datum13.12.2016
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-8. i proposition RP 232/2016 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalande.
Ärendet slutbehandlat.
 
Behandling
Plenum
Datum13.12.2016
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Riksdagens svar
Datum22.12.2016
Dokument
Riksdagens svar.
 
Leverans av riksdagens svar
Datum23.12.2016
Leverans av riksdagens svar
 
Utskottsbehandling
Överlämnat09.11.2016
Behandlingen avslutad07.12.2016
+ Social- och hälsovårdsutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökordsjukförsäkring  underhållsstöd  socialskydd  äktenskap  könsneutralitet  föräldrapenning  faderskapspenning  samboende  registrerat partnerskap  adoption  familjemedlemmar  utkomstskydd för arbetslösa  folkpensioner  bostadsbidrag  utkomststöd  Pensionstagares bostadsbidrag 
Senast publicerat 24.10.2017 09:16