Senast publicerat 19-01-2021 12:13
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 233/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av 2 kap. 3 § i konkurslagen

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om temporär ändring av 2 kap. 3 § i konkurslagen
Stadfäst
15.01.2021
Författningssamlingen
14/2021
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum26.11.2020UndertecknarejustitieministerAnna-Maja HenrikssonUndertecknareJustitieministerietFöredragandelagstiftningsrådMari AaltoStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

27.11.2020
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

01.12.2020
Riksdagen remitterade ärendet till lagutskottet.

Bordläggning av betänkandet

09.12.2020
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 10.12.2020.

Första behandlingen

10.12.2020
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 233/2020 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

Andra behandlingen

14.12.2020
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 233/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

16.12.2020
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

17.12.2020
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat02.12.2020
Behandlingen avslutad09.12.2020

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

konkursföretaggäldenärbetalningssvårigheterförsummelsecoronavirussmittsamma sjukdomarinsolvensbetalningsvillkor