Senast publicerat 13-04-2022 16:06
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 233/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av mervärdesskattelagen

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om temporär ändring av mervärdesskattelagen
Stadfäst
30.12.2021
Författningssamlingen
1369/2021
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum20.12.2021UndertecknarefinansministerAnnika SaarikkoUndertecknareFinansministerietFöredragandekonsultativ tjänstemanMarja Niiranen Statsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

20.12.2021
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

20.12.2021
Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet.

Bordläggning av betänkandet

21.12.2021
Eftersom ärendet är brådskande bordlade riksdagen betänkandet till nästa plenum i dag 21.12.2021.

Första behandlingen

21.12.2021
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 233/2021 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

Andra behandlingen

28.12.2021
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 233/2021 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

28.12.2021
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

29.12.2021
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat21.12.2021
Behandlingen avslutad21.12.2021

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

mervärdesskattmedicinteknisk utrustningskattefrihetcoronavirussmittsamma sjukdomartest