Senast publicerat 12-09-2022 13:00
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 234/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av 7 kap. i konsumentskyddslagen

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar

Relevanta dokument

Initialdokument
Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om temporär ändring av 7 kap. i konsumentskyddslagen
Stadfäst
30.12.2020
Författningssamlingen
1194/2020
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum26.11.2020UndertecknarejustitieministerAnna-Maja HenrikssonUndertecknareJustitieministerietFöredragandelagstiftningsrådSofia AspelundStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

27.11.2020
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

01.12.2020
Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet.

Bordläggning av betänkandet

08.12.2020
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 9.12.2020.

Första behandlingen

09.12.2020
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 234/2020 rd enligt betänkandet.
Riksdagen instämde i utskottets förslag att lagförslaget i lagmotion LM 21/2020 rd förkastas.
Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

Andra behandlingen

14.12.2020
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 234/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Riksdagen vidhöll sitt beslut från första behandlingen att lagförslaget i lagmotion LM 21/2020 rd förkastas.
Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.
Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalande.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

16.12.2020
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

17.12.2020
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat02.12.2020
Behandlingen avslutad08.12.2020

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

konsumentskyddcoronavirussmittsamma sjukdomarräntetakkrediterkonsumtionskrediterreklam (marknadsföring)avgifterdirektmarknadsföring