Senast publicerat 23-05-2022 13:54
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 234/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av lagen om en tillsyns- och insolvensskyddsavgift för leverantörer av kombinerade resetjänster

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om temporär ändring av lagen om en tillsyns- och insolvensskyddsavgift för leverantörer av kombinerade resetjänster
Stadfäst
01.04.2022
Författningssamlingen
241/2022
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum22.12.2021UndertecknarearbetsministerTuula HaatainenUndertecknareArbets- och näringsministerietFöredragandekonsultativ tjänstemanSari Alho Statsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

28.12.2021
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

02.02.2022
Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet.

Bordläggning av betänkandet

22.02.2022
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 23.2.2022.

Första behandlingen

23.02.2022
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 234/2021 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

Andra behandlingen

01.03.2022
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 234/2021 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

02.03.2022
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

04.03.2022
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat03.02.2022
Behandlingen avslutad17.02.2022

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Hänvisning till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

turismturismföretagpaketresorövervakninginsolvenssäkerheter (ekonomi)avgiftercoronavirussmittsamma sjukdomarkonsumentskyddEU-direktivEuropeiska unionenKonkurrens- och konsumentverket