Senast publicerat 30-01-2020 10:19
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 235/2018 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om studentexamen och lag om ändring av 1 och 6 § i gymnasielagen

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts med ändringar
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om studentexamen
Stadfäst
12.04.2019
Författningssamlingen
502/2019
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
2 Lag om ändring av 1 och 6 § i gymnasielagen
Stadfäst
12.04.2019
Författningssamlingen
503/2019
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum15.11.2018UndertecknareundervisningsministerSanni Grahn-LaasonenUndertecknareUndervisnings- och kulturministerietFöredraganderegeringsrådMatti SillanmäkiStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

16.11.2018
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

21.11.2018
Riksdagen remitterade ärendet till kulturutskottet.

Bordläggning av betänkandet

06.02.2019
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 7.2.2019.

Första behandlingen

07.02.2019
Riksdagen avslutade den allmänna debatten och avbröt behandlingen av ärendet.

Första behandlingen

08.02.2019
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-2. i proposition RP 235/2018 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

12.02.2019
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-2. i proposition RP 235/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalanden.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

13.03.2019
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

14.03.2019
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat22.11.2018
Behandlingen avslutad01.02.2019

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

studentexamenstudentskrivningarstudentuppgiftergymnasietbedömningändringssökandeengelskadigitalisering (process)utsatt tid