Senast publicerat 01-02-2017 14:20
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 237/2016 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om reformering av förskottsbetalningen och vissa andra beskattningsförfaranden

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av lagen om beskattningsförfarande
Stadfäst
27.01.2017
Författningssamlingen
50/2017
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
2 Lag om ändring av lagen om skattetillägg och förseningsränta
Stadfäst
27.01.2017
Författningssamlingen
51/2017
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
3 Lag om ändring av lagen om skatteuppbörd
Stadfäst
27.01.2017
Författningssamlingen
52/2017
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
4 Lag om ändring av lagen om förskottsuppbörd
Stadfäst
27.01.2017
Författningssamlingen
53/2017
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
5 Lag om ändring av lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst
Stadfäst
27.01.2017
Författningssamlingen
54/2017
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum10.11.2016UndertecknareFinansministerietUndertecknarefinansministerPetteri OrpoStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

11.11.2016
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

15.11.2016
Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet.

Bordläggning av betänkandet

12.12.2016
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 13.12.2016.

Första behandlingen

13.12.2016
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-15. i proposition RP 237/2016 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

20.12.2016
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-15. i proposition RP 237/2016 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

27.12.2016
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

09.01.2017
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat18.11.2016
Behandlingen avslutad09.12.2016

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

förskottsuppbördskatteförvaltningutsatt tide-governmentbeskattningförseningsräntaräntainkomstskattSkatteuppbördSkatteåterbäring