Senast publicerat 29-10-2020 14:49
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 237/2018 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av barnskyddslagen

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts med ändringar
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar
Moment eller budgetlag
Förslag till budgetlag

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar
Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av barnskyddslagen
Stadfäst
12.04.2019
Författningssamlingen
542/2019
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum15.11.2018Undertecknarefamilje- och omsorgsministerAnnika SaarikkoUndertecknareSocial- och hälsovårdsministerietFöredragandekonsultativ tjänstemanAnnika ParsonsStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

16.11.2018
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

21.11.2018
Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet, som grundlagsutskottetska lämna utlåtande till.

Bordläggning av betänkandet

14.03.2019
Eftersom ärendet är brådskande bordlade riksdagen betänkandet till nästa plenum i dag 14.3.2019.

Första behandlingen

14.03.2019
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 237/2018 rd och innehållet i lagförslaget i lagmotion LM 86/2018 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

18.03.2019
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 237/2018 rd och lagförslaget i lagmotion LM 86/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalande. Ärendet slutbehandlat
.

Riksdagens svar

22.03.2019
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

25.03.2019
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat22.11.2018
Behandlingen avslutad14.03.2019

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

barnskyddgrundrättighetersocialvårdprivata tjänsterpersonalfostranomsorgvård i fosterhembegränsningarbarnskyddsanstalterrättsskyddövervakningrymningtobakisolering (från andra)