Senast publicerat 23-10-2017 15:11
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 238/2016 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om allmänna bibliotek och lag om ändring av 2 § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts med ändringar
Behandlingsskede
Behandling

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om allmänna bibliotek
Stadfäst
29.12.2016
Författningssamlingen
1492/2016
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
2 Lag om ändring av 2 § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet
Stadfäst
29.12.2016
Författningssamlingen
1493/2016
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum10.11.2016UndertecknareUndervisnings- och kulturministerietUndertecknareundervisnings- och kulturministerSanni Grahn-LaasonenStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

11.11.2016
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

15.11.2016
Riksdagen remitterade ärendet till kulturutskottet.

Bordläggning av betänkandet

09.12.2016
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 12.12.2016.

Första behandlingen

12.12.2016
Ärendet avfört från dagordningen.

Första behandlingen

12.12.2016
Ärendet avfört från dagordningen.

Första behandlingen

12.12.2016
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-2. i proposition RP 238/2016 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

20.12.2016
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-2. i proposition RP 238/2016 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

22.12.2016
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

23.12.2016
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat16.11.2016
Behandlingen avslutad09.12.2016

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

allmänna bibliotekutveckling (verksamhet)biblioteksmaterialutlåningsverksamhetrådgivningpersonalbehörighetbiblioteksskötselsamhällspolitikanvändareskyldigheter