RP 238/2016 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om allmänna bibliotek och lag om ändring av 2 § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet

Lagstiftning

SAMMANFATTNING

Ärendets statusGodkänts med ändringar
BehandlingskedePlenum
Behandling
Relevanta dokument
Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut
Rubrik1 Lag om allmänna bibliotek
Stadfäst29.12.2016
Författningssamlingen1492/2016
BeslutGodkänts med ändringar
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik2 Lag om ändring av 2 § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet
Stadfäst29.12.2016
Författningssamlingen1493/2016
BeslutGodkänts
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Överlämnats
Datum10.11.2016
UndertecknareUndervisnings- och kulturministeriet
Undertecknareundervisnings- och kulturminister
Sanni  Grahn-Laasonen
Statsrådet överlämnade propositionen.
Meddelat i plenum
Datum11.11.2016
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum15.11.2016
Riksdagen remitterade ärendet till kulturutskottet.
 
Behandling
Plenum
Datum15.11.2016
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Bordläggning av betänkandet
Plenum
Datum09.12.2016
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 12.12.2016.
 
Behandling
Plenum
Datum09.12.2016
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Första behandlingen
Plenum
Datum12.12.2016
Ärendet avfört från dagordningen.
 
Datum12.12.2016
Ärendet avfört från dagordningen.
 
Datum12.12.2016
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-2. i proposition RP 238/2016 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.
 
Behandling
Plenum
Datum12.12.2016
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Andra behandlingen
Plenum
Datum20.12.2016
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-2. i proposition RP 238/2016 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Ärendet slutbehandlat.
 
Behandling
Plenum
Datum20.12.2016
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Riksdagens svar
Datum22.12.2016
Dokument
Riksdagens svar.
 
Leverans av riksdagens svar
Datum23.12.2016
Leverans av riksdagens svar
 
Utskottsbehandling
Överlämnat16.11.2016
Behandlingen avslutad09.12.2016
+ Kulturutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökordallmänna bibliotek  utveckling (verksamhet)  biblioteksmaterial  utlåningsverksamhet  rådgivning  personal  behörighet  biblioteksskötsel  samhällspolitik  användare  skyldigheter   
Senast publicerat 23.10.2017 15:11