RP 239/2018 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av förvaltningslagen, upphävande av lagen om offentliga kungörelser och ändring av 12 kap. 3 § i jordabalken

SAMMANFATTNING

Ärendets statusGodkänts
BehandlingskedeBehandling i utskottet
Utskottets beslut
Relevanta dokument
Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslutv
Rubrik1 Lag om ändring av förvaltningslagen
Stadfäst29.03.2019
Författningssamlingen432/2019
BeslutGodkänts
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik2 Lag om upphävande av lagen om offentliga kungörelser
Stadfäst29.03.2019
Författningssamlingen433/2019
BeslutGodkänts
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik3 Lag om ändring av 12 kap. 3 § i jordabalken
Stadfäst29.03.2019
Författningssamlingen434/2019
BeslutGodkänts
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Överlämnats
Datum22.11.2018
UndertecknareJustitieministeriet
Undertecknarejustitieminister
Antti  Häkkänen
Föredragandelagstiftningsråd
Marietta   Keravuori-Rusanen
Statsrådet överlämnade propositionen.
Meddelat i plenum
Datum23.11.2018
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum28.11.2018
Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet.
 
Behandling
Plenum
Datum28.11.2018
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Bordläggning av betänkandet
Plenum
Datum08.02.2019
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 12.2.2019.
 
Behandling
Plenum
Datum08.02.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Första behandlingen
Plenum
Datum12.02.2019
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-3. i proposition RP 239/2018 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.
 
Behandling
Plenum
Datum12.02.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Andra behandlingen
Plenum
Datum15.02.2019
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-3. i proposition RP 239/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Ärendet slutbehandlat.
 
Behandling
Plenum
Datum15.02.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Riksdagens svar
Datum19.02.2019
Dokument
Riksdagens svar.
 
Leverans av riksdagens svar
Datum21.02.2019
Leverans av riksdagens svar
 
Utskottsbehandling
Överlämnat29.11.2018
Behandlingen avslutad06.02.2019
+ Förvaltningsutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökorddelgivande  förvaltningslag  kungörelser  tidskrifter  dagstidningar  handlingar  datanät  webbsidor  elektroniska dokument  personuppgifter   
Senast publicerat 3.4.2019 14:28