Senast publicerat 30-01-2020 10:22
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 239/2018 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av förvaltningslagen, upphävande av lagen om offentliga kungörelser och ändring av 12 kap. 3 § i jordabalken

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts
Behandlingsskede
Utskottets beslut

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av förvaltningslagen
Stadfäst
29.03.2019
Författningssamlingen
432/2019
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
2 Lag om upphävande av lagen om offentliga kungörelser
Stadfäst
29.03.2019
Författningssamlingen
433/2019
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
3 Lag om ändring av 12 kap. 3 § i jordabalken
Stadfäst
29.03.2019
Författningssamlingen
434/2019
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum22.11.2018UndertecknareJustitieministerietUndertecknarejustitieministerAntti HäkkänenFöredragandelagstiftningsrådMarietta  Keravuori-RusanenStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

23.11.2018
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

28.11.2018
Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet.

Bordläggning av betänkandet

08.02.2019
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 12.2.2019.

Första behandlingen

12.02.2019
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-3. i proposition RP 239/2018 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

15.02.2019
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-3. i proposition RP 239/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

19.02.2019
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

21.02.2019
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat29.11.2018
Behandlingen avslutad06.02.2019

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

delgivandeförvaltningslagkungörelsertidskrifterdagstidningarhandlingardatanätwebbsidorelektroniska dokumentpersonuppgifter