Senast publicerat 19-12-2019 11:31
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 24/2018 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av utlänningslagen

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av utlänningslagen
Stadfäst
23.11.2018
Författningssamlingen
1022/2018
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum28.03.2018UndertecknareinrikesministerKai MykkänenUndertecknareInrikesministerietFöredragandeledande expertKukka Krüger Statsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

03.04.2018
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

04.04.2018
Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet, som grundlagsutskottetska lämna utlåtande till.

Bordläggning av betänkandet

05.10.2018
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 9.10.2018.

Första behandlingen

09.10.2018
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 24/2018 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

Andra behandlingen

12.10.2018
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 24/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

17.10.2018
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

19.10.2018
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat05.04.2018
Behandlingen avslutad03.10.2018

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

utlänningarutvisningverkställighetförvaltningsdomstolar (i första instans)laga kraftändringssökandebrott (juridik)allmän ordningresedokumentavvisningEU-länderillegal invandringskyndsamhetEuropeiska unionen