RP 24/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen om en tilläggsbudget för 2020

SAMMANFATTNING

Ärendets statusGodkänts med ändringar
BehandlingskedeLeverans av riksdagens svar eller skrivelse
Leverans av riksdagens skrivelse
Relevanta dokument
Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens skrivelse
Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslutv
Rubrik Tilläggsbudgeten för 2020
Författningssamlingen152/2020
BeslutGodkänts med ändringar
Överlämnats
Datum20.03.2020
Undertecknarefinansminister
Katri  Kulmuni
UndertecknareFinansministeriet
Föredragandeavdelningschef
Sami  Yläoutinen
Statsrådet överlämnade propositionen.
Meddelat i plenum
Datum20.03.2020
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum24.03.2020
Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet.
 
Behandling
Plenum
Datum24.03.2020
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Remissdebatt
Plenum
Datum25.03.2020
Ärendet avfört från dagordningen.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum25.03.2020
Riksdagen remitterade tilläggsbudgetmotionerna TBM 1-8/2020 rd till finansutskottet.
 
Behandling
Plenum
Datum25.03.2020
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Bordläggning av betänkandet
Plenum
Datum26.03.2020
Eftersom ärendet är brådskande bordlade riksdagen betänkandet till nästa plenum i dag 26.3.2020.
 
Behandling
Plenum
Datum26.03.2020
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Enda behandlingen
Plenum
Datum26.03.2020
Riksdagen godkände förslaget till en tilläggsbudget för 2020 i proposition RP 24/2020 rd enligt betänkandet. Riksdagen instämde i utskottets förslag att tilläggsbudgetmotionerna TBM 1-8/2020 rd förkastas. Riksdagen godkände utskottets förslag om tillämpningen av tilläggsbudgeten för 2020.
Ärendet slutbehandlat.
 
Riksdagens skrivelse
Datum26.03.2020
Dokument
Riksdagens skrivelse, budgeten.
 
Behandling
Plenum
Datum26.03.2020
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Leverans av riksdagens skrivelse
Datum27.03.2020
Leverans av riksdagens skrivelse
 
Utskottsbehandling
Överlämnat26.03.2020
Behandlingen avslutad26.03.2020
+ Finansutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökord 
Senast publicerat 30.3.2020 14:10